Estudiants: UNITAT 1. RECAPITULACIÓ DELS PRINCIPALS IMPOSTOS QUE INCIDIXEN EN ELS SECTORS PREDOMINANTS DE L'ECONOMIA VALENCIANA. ESPECIAL REFERÈNCIA A l'IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT