Estudiants: UNITAT 2. ELS INSTRUMENTS DE FINANÇAMENT EMPRESARIAL I LA SEUA TRIBUTACIÓ