Estudiants: Realització d'un Projecte d'Instal · lacions Tèrmiques i / o Elèctriques d'un edifici.