Estudiants: UNITAT II: - Conceptes claus de l'Antropologia social per a la comprensió i interpretació de la realitat socioculturalment construïda