Estudiants: Anàlisis espectrals de senyals i estimació espectral