Estudis: DRET INTERNACIONAL PÚBLIC I RELAC. INTERNACIONALS