Estudis: PROBLEMÀTICA AMBIENTAL DELS INCENDIS FORESTALS