Estudis: ANÀLISI ESTADÍSTICA DE SÈRIES ECONÒMIQUES