Estudis: PRÀCTICA TRIBUTÀRIA: DEFENSA JURÍDICA DEL CONTRIBUENT