Estudis: APLICACIONS AVANÇADES DE PROCESSAMENT DE SENYAL