Estudis: DESENVOLUPAMENT I LLANÇAMENT DE PROJECTES PERIODÍSTICS