Estudis: ETNOBOTÀNICA I GESTIÓ DE FLORA I BIODIVERSITAT EN ELS SISTEMES AGROECOLÒGICS