Estudis: APROXIMACIÓ PRÀCTICA A LA DIGESTIÓ ANAERÒBICA