Estudis: EMOCIÓ I COGNICIÓ EN L'ÀMBIT GERONTOLÒGIC