Estudis: CIRURGIA EN LA URGÈNCIA I EMERGÈNCIA MÈDIQUES I