Estudis: URGÈNCIES I EMERGÈNCIES EN L'APARELL LOCOMOTOR