Estudis: ASPECTES ESSENCIALS VINCULATS A LA FUNCIÓ DIRECTIVA EN EL SECTOR SANITARI