Estudis: DOCUMENTACIÓ CIENTÍFICA AVANÇADA, ELABORACIÓ PRÀCTICA D'UN PROJECTE DE RECERCA