Estudis: ANÀLISI SENSORIAL COM A EINA PER A LA INNOVACIÓ D'ALIMENTS