Estudis: COMPOSTOS BIOACTIUS AMB PROPIETATS ANTIOXIDANTS