Estudis: VOCAL DE COMISSIÓ D'ASSUMPTES ECONÒMICS. CONSELL SOCIAL