Estudis: VOCAL DE COMISSIÓ DE RELACIONS AMB LA SOCIETAT. CONSELL SOCIAL