Estudis: VICEDEGÀ/NA DE GRAU EN RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS