Estudis: VICEDEGÀ/A DE PROJECCIÓ DE GRAU EN RELACIONS LABORALS I RECURSOS HUMANS