Estudis: DETERIORACIÓ COGNITIVA EN L'ENVELLIMENT I EN L'ALZHEIMER. FACTORS QUE PROTEGEIXEN QUE NO CONVÉ OBLIDAR