Estudis: FACTORS CONTINGENCIALS DEL DISSENY ORGANITZATIU