Estudis: Tractament psicologic de la depresió infantil.