Estudis: El paper del sòl en la ordenació territorial.