Estudis: 1.PARTE I: DIRECCIÓ DE LA INNOVACIÓ I LA TECNOLOGIA