Estudis: Modelització Estadística i Análisi de Correlació