Estudis: Conceptes bàsics de la Restauració. Introducció a l'estudi de la vegetació.