Estudis: BIOINDICADORES VEGETALS DE CONTAMINACIÓ AQUÀTICA