Estudis: Unitat 1: Tractaments previs de la mostra.