Estudis: ELS ACTORS POLITICS COLECTIUS : ELS PARTIS POLITICS