Estudis: Generació de la Idea: La creativitat i el procés creatiu.