Estudis: *Planificació d'*Activitats, *Gestió de *Materials i Recursos *Humans, en *els Centres de *Fisioteràpia.