Estudis: Tema 10: Aspectes legals de l'exercici privat, en l'àmbit econòmic- fiscal.