Estudis: Qualitat Assistencial, en l'àmbit sanitari de les clíniques privades