Estudis: FACTORS CONTINGENCIALS I CONFIGURACIONS ESTRUCTURALS