Estudis: LA FUNCIÓ DE RECURSOS HUMANS EN L'EMPRESA.