Estudis: L'especialització en el periodisme esportiu