Estudis: Tota la informació referent a l'assignatura Treball de Fi de Grau en Periodisme està àmpliament desenvolupada en la Guia Orientativa de l'Assignatura, que en concret es detallarà a continuació. Aquesta informació també es complementa amb anuncis publicats a la pròpia web de l'assignatura i en el blog de la titulació, pestanya TFG.