Estudis: UNITAT DOCENT 1. Fisiopatologia: generalitats. La malaltia i les seues fases. Síndromes.