Estudis: UNITAT DOCENT 2. Pràctica Clínica i valors professionals.