Estudis: Classes pràctiques: Obligatòries: 10 hores