Estudis: PATOLOGIA DE LES MALALTIES INFECCIOSES PRODUÏDES PER BACTERIS (II). PATÒGENS TOXIGÈNICS