Estudis: ENFOCAMENT CLÍNIC DE LES PRINCIPALS SÍNDROMES EN PATOLOGIA INFECCIOSA. INFECCIONS DE LA PELL, TEIXITS BLANS I ARTICULACIONS