Estudis: FONAMENTS PER Al TRACTAMENT DELS PROCESSOS INFECCIOSOS EN LA PRÀCTICA CLÍNICA