Estudis: PATOLOGIA DE LES MALALTIES INFECCIOSES PRODUÏDES PER VIRUS