Estudis: HISTÒRIES CLÍNIQUES, INFORME D'ALTA I FULL DE PROBLEMES